Zorg op school

Zorgbeleid op onze school

Zorg is vooral een mooi woord met veel betekenissen. Wij als school willen zorgend zijn voor elke leerling. Het geloof in de kinderen staat op de eerste plaats. Voor uw kind staat dan ook een zeer stevig zorgteam klaar. Basiszorg is een recht voor elk kind op onze school.

Zorgen is leerlingen begeleiden. “Zorgen” is samen met de ouders op zoek gaan naar de juiste stappen om een kind optimaal te doen evolueren. Met een sleutelrol voor het kind. Zij kunnen perfect verwoorden welke hulp ze graag willen hebben.

Verhoogde zorg vraagt therapeuten om de leerling te ondersteunen. Kinesisten, logopedisten, GONleerkrachten, brugfiguren, … De juiste ondersteuning geven is hier de uitdaging.

Activiteiten gegroeid door gesprekken met ouders, leerkrachten, C.L.B., directie, … :

  • Kinderen krijgen yoga. We bieden een alternatief aan voor deze drukke tijden. Kinderen genieten erg van dit mooi moment. Ze kunnen eens lekker laten gaan en genieten van dit alles.
  • In alle leerjaren wordt speltherapie toegepast. Met praten krijgen je kinderen niet tot beter spel. Nee, we oefenen met onze kinderen dit spel. Zo leren we kinderen spelen en leren we ook kinderen beter met elkaar omgaan.
  • Kinderen die op een ander tempo leren, krijgen de juiste ondersteuning. Samen met de ouders zoeken we naar de juiste leerondersteuning. Een handelingsplan brengt alle juiste hulp samen. 
  • Zorg voor de ziel… Kinderen met onrust, A.D.H.D., … krijgen de kans om regelmatig mandala’s te tekenen in het vriendschapshuis. Dit huis -opgericht door onze jeugdraad- gaat vele middagen open. Kinderen krijgen hier de kans om ruzies uit te praten en gezelschapsspelen te spelen.
  • Voor hoogbegaafden hebben wij een kangoeroeklas. In deze klas krijgen kinderen meer aanbod. Ze worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. Deze kinderen krijgen ook binnen de klaswerking meer uitdaging.
  • In de vlinderklas werken we in een klein groepje  rond o.a. faalangst. Hier trainen we sociale vaardigheden. Kinderen krijgen hier de tijd om hu zelfvertrouwen op te krikken.
  • Op vrijdagnamiddag gaan de groenouders aan de slag. Kinderen met groene vingers kunnen dan eens lekker met hun handen aan het werk gaan. Samen met de zorgboerderij hebben wij een groentetuin. Samen met deze jongeren kunnen werken is een verrijking.
  • Kinderen die sterk zijn in een bepaald vakonderdeel krijgen extra uitdaging in de klas. 
  • ....

Het zorgteam wordt steeds sterker. De basiszorg wordt het meest uitgedragen door de klasleerkracht. De leerkracht wordt ondersteund door de directeur, de zorgbegeleider, het C.L.B., brugfiguren, GONleerkrachten, logopedisten, kinesisten, psychologen, …

 

Kortom… 

Wil je meer weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze school. 

CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

De CLB - verantwoordelijke van onze school is Anneleen Torfs.
E-mailadres: anneleen.torfs@vclbvnk.be

 

Vrij CLB Antwerpen Voor- en Noorderkempen
Adres: Nieuwstraat 67, 2910 Essen

Telefoon: 03/ 667. 28. 28

Fax: 03/ 667. 79. 68
E-mailadres: essen@vclbvnk.be