Ouderraad

Bestuur

  • Voorzitter: Rob Barrevoets
  • Vicevoorzitter: Kristien Bruijns
  • Penningmeester: Joris Van Mol
  • Secretaris: Ilse Stessels

Algemeen

Vele ouders zetten zich al verschillende jaren met een groot enthousiasme in bij allerlei schoolactiviteiten zoals het schoolfeest, College café, de quiz, ...

Om de ouderparticipatie in goede banen te leiden is de ouderraad op gericht. Ouders kunnen lid worden van de ouderraad en enkele keren per jaar mee vergaderen, activiteiten uitwerken of een helpende hand toesteken met allerlei activiteiten. Enkele mooie doelen van de ouderraad:

  • De samenwerking tussen ouders en school verder uit te bouwen en dit positieve klimaat bewaren naar de toekomst toe.
  • Constructief meewerken aan de gezamenlijke doelstelling: het welzijn van alle leerlingen.
  • Ouders afvaardigen naar de Schoolraad.
  • Advies uitbrengen ten aanzien van de Schoolraad over een aantal onderwerpen waarover ze bevoegd zijn.
  • De school ondersteunen door bij diverse gelegenheden mee te helpen en door kleinschalige, winstgevende activiteiten te organiseren waarvan de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan de leerlingen.

De ouderraad heeft zich laten adviseren door het VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen), en is lid van deze overkoepelende organisatie. Verder worden ze gesteund door de inrichtende macht, de directie en het lerarenteam.

Vraagje voor de ouderraad? ouderraad@lagercollegeessen.be

Soepouders

Onze kinderen krijgen in de koude maanden op vrijdag vaak een zelfgemaakte kom soep. De kinderen wassen snijden de groenten en worden hierbij geholpen door enkele ouders. De soep wordt nadien gekookt en tegen de middagpauze kunnen alle kinderen hiervan genieten. 

Hiervoor zijn we steeds op zoek naar ouders die enkele uurtjes willen meewerken, telkens op vrijdag. 

Hebt u interesse? Mail naar roelandstinne@hotmail.com 

 

College Creatief

Deze groep creatieve ouders wil de kinderen een extra knutselmoment aanbieden en zorgt voor materialen, leuke ideeën en een gezellig knutselmoment. 

Hebt u interesse om mee op de kar te springen? Mail dan naar silvykloeck@gmail.com